สายด่วน : 080-145-5540 / ที่อยู่ : 305/87 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000